Projekt AWSB wraz z ITD24 wśród 10 wniosków wybranych do dofinansowania

Zgłoszony w ramach konkursu INFOSTRATEG I wniosek „AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet” stworzony przez Akademię WSB wraz z firmą ITD24 Sp. z o.o., znalazł się na liście 10 projektów rekomendowanych do dofinansowania ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wniosek uplasował się na drugim miejscu listy w Temacie 11 – Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów, uzyskując 18 na 20 punktów. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 4 177 959,56 PLN.

Celem projektu jest stworzenie narzędzia teleinformatycznego, które pozwoli na ostrzeganie użytkowników przed potencjalnie niebezpiecznymi treściami typu FakeNews, oraz pozwoli na prezentację rzeczywistych treści mających podstawy naukowe zgodne tematycznie z dystrybuowanymi nieprawdziwymi informacjami, które reprezentują zaakceptowany naukowo i oparty na recenzowanych, oraz sprawdzonych źródłach informacyjnych kontent informacyjny.

Wyniki konkursu INFOSTRATEG I:
https://www.gov.pl/web/ncbr/wyniki-konkursu-infostrateg-i

X