Alarm! Czas, by zabezpieczyć IOT nadszedł teraz

Pierwszy raz w ciągu trzynastoletniej historii Globalnego Raportu Ryzyka Światowego Forum Ekonomicznego, cyberbezpieczeństwo znalazło się w pierwszej piątce najbardziej prawdopodobnych zagrożeń globalnych – i to dwukrotnie.

 

„Chociaż w poprzednich latach respondenci z GRR wykazywali optymizm w kwestii ryzyka technologicznego, w tym roku ich obawy wzrosły, a cyberataki i masowe kradzieże danych pojawiają się na liście pięciu największych globalnych zagrożeń według postrzeganego prawdopodobieństwa” – zauważa raport.

 

Wzrastające obawy związane z bezpieczeństwem cybernetycznym wiążą się z rosnącą liczbą cyberataków i kosztów, które wzrastają generalnie od dziesięcioleci. Rosnąca liczba potencjalnych celów związanych ze wzrostem popularności usług w chmurze i Internetu rzeczy (IoT) również zwiększa ryzyko. Raport zauważa, że ​​liczba urządzeń, pojazdów i innego sprzętu, który łączy się z Internetem, przekracza już ludzką populację na Ziemi i „prognozuje się, że wzrośnie z szacowanych 8,4 miliarda urządzeń w 2017 r. do prognozowanych 20,4 miliarda w 2020 r.”

 

To najnowsze spostrzeżenie odzwierciedla główne odkrycie nowego sponsorowanego przez F-Secure raportu „Przyspieszenie Internetu”: „W obecnej formie Internet rzeczy stanowi poważne zagrożenie dla konsumentów ze względu na niewłaściwe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania”.

 

Eksperci, z którymi przeprowadzono wywiady w tym raporcie, przytoczyli zarówno obawy o prywatność dotyczące wykorzystania danych zebranych przez urządzenia, jak i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa tych urządzeń lub danych, które zostały zaatakowane przez hakerów. Zaleca się sytuację dwuwarstwową, aby zabezpieczyć IoT, tak jak istnieje on teraz i będzie istnieć w przyszłości – edukacją i regulacjami.

 

Botnet Mirai, który wykorzystał moc obliczeniową nieadekwatnie zabezpieczonych urządzeń IoT w celu przeprowadzenia największego ataku typu „odmowa usługi” na usługi internetowe. Otworzył oczy wielu obserwatorów na niebezpieczeństwa związane z rynkiem urządzeń i nadał priorytet masowego stosowania podstawowych zabezpieczeń.

 

Konsumenci muszą być uświadamiani przez rządy o zagrożeniach i funkcjach związanych z bezpieczeństwem ich istniejących urządzeń IoT, argumentuje raport. Projekt raportu Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych i Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego sugeruje, że Stany Zjednoczone zamierzają rozpocząć taki wysiłek.

 

Kampanie te byłyby nieocenione, ale ich wyniki mogłyby być ograniczone, biorąc pod uwagę ogromną liczbę zróżnicowanych i niedoskonałych konfiguracji zabezpieczeń miliardów urządzeń w użytku. Wielu konsumentów może być nieświadomych lub zapomniało, że istniejące urządzenia są podłączone do Internetu.

 

Biorąc pod uwagę, że liczba urządzeń IoT podwoi się w ciągu najbliższych dwóch lat, a następnie ponownie, rządy muszą również skoncentrować się na urządzeniach dopiero wprowadzanych na rynek, skupiając się na przepisach i certyfikatach, a także opinii podzielanej przez 90 procent konsumentów w przeprowadzonej przez nich ankiecie.

 

Eksperci ds. Bezpieczeństwa cybernetycznego zazwyczaj niechętnie opowiadają się za zaangażowaniem rządu w rozwój technologii, ale ryzyko nadal się zwiększa.

 

Raport Global Risk Report zauważa, że ​​WannaCry, największy wybuch ransomware w historii, nie tylko dotknął firmy każdej wielkości, ale „zakłócił krytyczną i strategiczną infrastrukturę na całym świecie, w tym ministerstwa rządowe, koleje, banki, dostawców usług telekomunikacyjnych, przedsiębiorstwa energetyczne, producentów samochodów i szpitale.”

 

Biorąc pod uwagę naszą rosnącą zależność od Internetu rzeczy, który “wtapia się” w nasze domy, szkoły, miejsca pracy, dojazdy i w prawie każde miejsce, do którego się udajemy, oczekiwanie, że producenci nagle przyjmą rygorystyczne normy bezpieczeństwa, kiedy rynek jeszcze ich nie żąda, jest ryzykiem, którego nie powinno się już podejmować.

X