WAŻNE ZMIANY W F-SECURE SOFTWARE UPDATER

Najnowsze aktualizacje silników F-Secure Software Updater będą miały wpływ na proces pobierania baz danych oraz ich dystrybucji do hostów.

Partnerzy oraz klienci F-Secure korzystający z pakietów Business Suite Premium lub Client Security Premium otrzymają wkrótce dodatkowe informacje odnośnie niezbędnych do podjęcia kroków. Wykonanie ich będzie konieczne do dalszego pobierania aktualizacji oprogramowania z użyciem modułu Software Updater po 31 lipca.

X