MOBILE DEVICE MANAGMENT (MDM)

MOBILE DEVICE MANAGMENT (MDM)

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi pozwala firmom przyznać swoim pracownikom przywilej produktywności mobilnej bez granic. Dzięki możliwości zabezpieczenia mobilnego miejsca pracy, MDM jest prekursorem dla wszystkich firm.

Podstawowe informacje

Rozwiązanie oparte na technologii chmury
Funkcjonalność oparta na technologii chmury umożliwia firmom zastosowanie i modulowanie rozwiązania w ciągu minut.

Ujednolicona Konsola Zarządzania
Zarządzaj i synchronizuj wszystkie podłączone urządzenia za pomocą scentralizowanego graficznego interfejsu.

Raportowanie spersonalizowane
Administratorzy IT widzą obszerne oraz przydatne raporty na temat wszystkich podłączonych urządzeń wewnątrz firmy.

Łatwe wprowadzenie
Łatwe wprowadzanie pozwala użytkownikom na uzupełnienie polityk rejestracji i synchronizacji w ciągu minut za pomocą emalii lub smsów, niezależnie od ich lokalizacji.

Zarządzanie bezpieczeństwem
Funkcje, takie jak ochrona wyszukiwania, filtrowanie sieci, zabezpieczenie anty-kradzieżowe, śledzenie geolokalizacji oraz inne, zapewniają bezpieczeństwo urządzeń firmowych.

Kontrola aplikacji
Aplikacje mogą być zarządzane/instalowane/blokowane zdalnie, aby zachować zgodność polityki oraz produktywność wewnątrz sieci.

Monitorowanie danych sieciowych
Administratorzy mogą podglądać szczegóły użycia danych przez mobilne sieci, Wi-Fi lub dane z roamingu oraz mogą również monitorować wszystkie przychodzące i wychodzące rozmowy i smsy z firmowych urządzeń mobilnych.

Wirtualna zapora
Ustaw wirtualne granice, które ograniczają wykorzystanie urządzenia oraz funkcjonalność. Te ograniczenia mogą zostać uruchomione w oparciu o dane geolokalizacji, strefy czasowej lub sieci Wi-fi.

Launcher Seqrite
Administratorzy mogą kontrolować i całkowicie dostosowywać funkcjonowanie urządzeń mobilnych wewnątrz firmy. Ta funkcja pozwala na wykorzystanie jedynie tych aplikacji i funkcji, które zostały wybrane przez firmę.

X