Dzień Bezpiecznego Internetu odbędzie się 11 lutego 2020 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od
2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice
angażując państwa z całego świata.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i
wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego
wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o
cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym,
łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

ITD24 włączyła się aktywnie w uczestnictwo współtworzenia twórczego i bezpiecznego
środowiska online na rzecz propagowania bezpieczeństwa młodych internautów.