Kompensacja mocy biernej

Opłata za moc bierną indukcyjną – przedsiębiorstwa energetyczne pobierają dodatkowe opłaty dystrybucyjne w przypadku przekroczenia wartości umownej współczynnika tg (zazwyczaj przyjmuje się wartość tg = 0,4). W okresie rozliczeniowym opłacie podlega ponad umowny pobór energii biernej, określony jako nadwyżka tej energii ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika.

Moc bierna pojemnościowej występuje najczęściej w zakładach, budynkach w których istnieją rozległe sieci kablowe oraz duże, niedociążone urządzenia UPS oraz przy oświetleniu LED. Pobór mocy biernej pojemnościowej może być również efektem nieprawidłowego działania układu kompensacji mocy biernej. Instalując dławik lub baterię dławików kompensacyjnych można ograniczyć koszty związane oddawaniem do systemu elektroenergetycznego energii biernej pojemnościowej.

Baterie kondensatorów QGSI

Baterie kondensatorów mają zastosowanie w procesie eliminacji opłat za przekroczenie poboru mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Dobór urządzenia jest poprzedzony analizą charakterystyki pracy sieci, dzięki której można zaprojektować urządzenie umożliwiające całkowite wyeliminowanie opłat za energię bierną. Dodatkową korzyścią wynikającą z montażu takiego urządzenia jest poprawa jakości energii elektrycznej, objawiająca się m. in. obniżeniem temperatury szyn, przewodów i uzwojeń silników oraz wydłużeniem żywotności odbiorników w sieci na którą pracuje bateria kondensatorów.

Opłaty za energię bierna to nie jedyny problem odbiorców. Nadmiar krążącej w układzie energii biernej wywołuje również szereg niekorzystnych zjawisk takich jak:
✓ zwiększone spadki napięć
✓ nadmierne straty cieplne i rozgrzewanie odbiorników prądu
✓ zwiększony przepływy prądu
✓ wydłużenie żywotności odbiorników

Dławiki kompensujące QGSP

W wielu przypadkach moc pojemnościowa pobierana przez obiekt jest niezmienna w czasie. Dlatego najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest zastosowanie dławika kompensacyjnego załączonego na stałe. Niewielka moc dławika w stosunku do mocy pobieranych przez obiekt nie powoduje naliczania opłat za ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej, a jednocześnie eliminuje opłaty za energię bierną pojemnościową.

X