Webinary WithSecure™ Elements – 06.2023

Zapraszamy na cykl webinarów produktów WithSecure™ Elements.

W tym cyklu zaprezentowane zostaną rozwiązania ochrony zarządzane chmurowo:


15.06.2023 12:00-13:00

WithSecure™ Elements Endpoint Protection


22.06.2023 12:00-13:00

WithSecure™ Elements Endpoint Detection and Response


29.06.2023 12:00-13:00

WithSecure™ Elements Vulnerability Management


Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja możliwa po kontakcie z działem handlowym przez dh@itd24.pl