Adres siedzibyAdres siedziby ul. Zabrska 49, 44-177 Paniówki, tel.: +48 (32) 338 92 28 | Dział handlowy: 510 019 048
biuro@itd24.pl
Szeroki
wybór produktów
Profesjonalna
obsługa klienta
Wysoka jakość
obsługi

O projekcie

INFOSTRATEG I – „AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet”

Program: INFOSTRATEG I
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Okres realizacji projektu:  02.12.2021 do 31.03.2025 r.

Kierownik projektu: dr inż. Karol Jędrasiak

Celem projektu „AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet” jest stworzenie narzędzia teleinformatycznego, które pozwoli na ostrzeganie użytkowników przed potencjalnie niebezpiecznymi treściami typu FakeNews, oraz pozwoli na prezentację rzeczywistych treści mających podstawy naukowe zgodne tematycznie z dystrybuowanymi nieprawdziwymi informacjami, które reprezentują zaakceptowany naukowo i oparty na recenzowanych, oraz sprawdzonych źródłach informacyjnych kontent informacyjny. Z głównego celu projektu wynikają cele pośrednie, które zakładają konieczność utworzenia modelu opisującego związki przyczynowo skutkowe związane z potencjalnym zagrożeniem treściami typu fake news, podział treści ze względu na ich tematykę, oraz oszacowanie związku pomiędzy klasami poszczególnych użytkowników systemu a reakcją na treści powodujące dezinformacje. Utworzony model pozwoli na realizację systemu bazodanowego, który z jednej strony będzie przechowował dane o treściach informacyjnych, próbki przykładowych treści typu fakenews, oraz informacje o profilach użytkowników i ich podatnościach na oddziaływanie przez treści dezinformacyjne. Faza I realizacji projektu stanowi część prac obejmujących stworzenie wstępnej wersji systemu oraz zgromadzenie niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci stosownych baz danych. W fazie II wysiłki zespołu badawczo-rozwojowego ukierunkowane zostaną na stworzenie generycznego systemu, umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia. Z kolei działania prowadzone w Fazie III projektu, mają na celu ulepszenie powstałego systemu oraz przygotowanie do wdrożenia wyników osiągniętych w ramach faz I i II. Dodatkowo, w Fazie II powstanie dokumentacja, która pozwoli wdrożyć wyniki projektu w praktyce.

Projekt realizowany jest w konsorcjum w skład którego wchodzą: ITD24 Sp. z o.o. jako Lider oraz Akademia WSB.

X