Ogłoszenia

Ogłoszenia sprzętowe

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego: 5 laptopów z systemem operacyjnym, licencji UTM oraz serwera zgodnie z określonymi parametrami.

Działanie realizowane i finansowane w ramach projektu AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet, zgodnie z umową o dofinansowanie Infostrateg/0043/2021-00, współfinansowanego ze środków krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INFOSTRATEG I Program Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne, mechatroniczne”.

formularz ofertowy
oświadczenie o braku powiązań
oświadczenie o spełnieniu
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zapytanie ofertowe nr 2_2022_Infostrateg

X