Ogłoszenia

Ogłoszenia kadrowe

Objęcie stanowisk w projekcie AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet

Działanie realizowane i finansowane w ramach projektu AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet, zgodnie z umową o dofinansowanie Infostrateg/0043/2021-00, współfinansowanego ze środków krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INFOSTRATEG I Program Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne, mechatroniczne”.

Zapytanie ofertowe nr 1_2021_Infostrateg
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do ZO nr 1_2021_Infostrateg
Załącznik nr 3 do ZO nr 1_2021_Infostrateg
Załącznik nr 4 do ZO nr 1_2021-Infostrateg
Załącznik nr 5 do ZO nr 1_2021_Infostrateg

Ogłoszenia sprzętowe

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego: 5 laptopów z systemem operacyjnym, licencji UTM oraz serwera zgodnie z określonymi parametrami.

Działanie realizowane i finansowane w ramach projektu AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet, zgodnie z umową o dofinansowanie Infostrateg/0043/2021-00, współfinansowanego ze środków krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INFOSTRATEG I Program Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne, mechatroniczne”.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do ZO nr 2_2022_Infostrateg
Załącznik nr 3 do ZO nr 2_2022_Infostrateg
Załącznik nr 4 do ZO nr 2_2022-Infostrateg
zapytanie ofertowe nr 2_2022_Infostrateg

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego: 5 laptopów z systemem operacyjnym, licencji UTM oraz serwera zgodnie z określonymi parametrami.

Działanie realizowane i finansowane w ramach projektu AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet, zgodnie z umową o dofinansowanie Infostrateg/0043/2021-00, współfinansowanego ze środków krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INFOSTRATEG I Program Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne, mechatroniczne”.

zapytanie ofertowe nr 1_2022
Infostrateg Załącznik_nr_1
Załącznik_nr_2
Załącznik_nr_3
Załącznik_nr_4

Informacje o wyborze wykonawcy

Dot. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego: 5 laptopów z systemem operacyjnym, licencji UTM oraz serwera zgodnie z określonymi parametrami w projekcie AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet.

W ramach realizowanego przez ITD24 Sp. z o.o. projekt AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INFOSTRATEG I Program Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne, mechatroniczne”.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w temacie jak wyżej, Zamawiający –ITD24 Sp. z o.o. (ul. Chorzowska 44c, 44-100 Gliwice) informuje, że w ramach prowadzonego postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy z trybu tzw. „wolnej ręki”.

Dot. Objęcie stanowiska w projekcie AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet.

W ramach realizowanego przez ITD24 Sp. z o.o. projekt AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INFOSTRATEG I Program Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne, mechatroniczne”.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w temacie jak wyżej, Zamawiający –ITD24 Sp. z o.o. (ul. Chorzowska 44c, 44-100 Gliwice) informuje, że w ramach prowadzonego postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy z trybu tzw. „wolnej ręki”.

X